Späť na Vnútorné omietky a stierky

Ich pevnosťou a odolnosť silne prevyšuje pevnosť sadrových omietok, avšak na rozdiel od nich je ich oprava v prípade poškodenia náročnejšia.  Zároveň dokážu v porovnaní so sadrovými omietkami lepšie akumulovať teplo a vytvárať priaznivejšiu akustiku. K tomu všetkému sú aj lacnejšie. Tieto omietky sú vhodné do miestností so zvýšenou vlhkosťou, takže do kúpeľní a kuchýň.

Vápenno-cementové omietky

Produkty